Uwaga rodzice, nauczyciele szkół i przedszkoli!

Od stycznia 2014 r. brzeska poradnia decyzją Opolskiego Kuratora Oświaty posiada uprawniania do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego także dla dzieci i uczniów z autyzmem, niedosłyszących, słabosłyszących, słabowidzących, niewidzących.

Serdecznie witamy na stronie internetowej publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu. Znajdziecie tu Państwo informacje na temat działalności poradni, aktualną ofertę poradni w zakresie pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom oraz informacje o możliwości kontaktu z nami.

Na zakładce po lewej stronie porady on-line umożliwią zadanie pytania specjaliście czy uzyskania porady, informacji bez wizyty w poradni. Możecie zapoznać się z historią poradni, pobrać materiały opracowane przez specjalistów.

Przypominamy, że korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i bezpłatne. Zapraszamy do współpracy z nami nauczycieli szkół oraz placówek znajdujących się w rejonie działania poradni i dzielenia się doświadczeniem. Dowiedz się więcej…

happy kids panorama