Jak co roku 6 marca obchodzony jest we wszystkich krajach Unii  Europejski Dzień Logopedy. Z tej okazji w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzegu zorganizowany został Dzień Bezpłatnej Diagnozy Logopedycznej oraz spotkanie konsultacyjne dla logopedów współpracujących z placówką. Rodzice dzieci z problemami w rozwoju mowy i komunikacji skorzystali z porad logopedów oraz otrzymali zalecenia do dalszego postępowania profilaktycznego stosownie do trudności występujących u ich dziecka. W przypadku poważniejszych nieprawidłowości stwierdzonych podczas diagnozy dzieci zostały umówione na dalszą wielospecjalistyczną diagnostykę.

Jak wynika z przesiewowych badań mowy prowadzonych przez specjalistów poradni w przedszkolach i szkołach oraz z diagnoz na terenie poradni, liczba dzieci wymagających opieki logopedycznej utrzymuje się na tym samym poziomie, około 60-70% dzieci w wieku przedszkolnym i 40-50% dzieci w okresie wczesnoszkolnym. Rośnie natomiast liczba dzieci od 2 do 3 roku życia, u których obserwuje się opóźniony rozwój mowy i komunikacji.

Jak wynika z obserwacji, coraz więcej małych dzieci spędza dużo czasu przed ekranami telewizorów czy smartfonów, co wpływa zdecydowanie niekorzystnie na rozwój ich mowy. „Poruszający się obraz, postrzegany na płaskim ekranie telewizora, nie tworzy w umyśle małego dziecka reprezentacji przedmiotów istniejących w rzeczywistości, buduje fałszywe ścieżki poznawania świata.” (Cieszyńska 2013).

Ukształtowanie mowy dziecka musi odbywać się w otoczeniu innych ludzi, od których uczy się ono słów, sposobu ich wypowiadania i łączenia w zdania. Im częściej dziecko słyszy serdeczne wypowiedzi rodziców, opiekunów, tym szybciej zaczyna mówić. Trzeba pamiętać, że każde dziecko ma swoje własne tempo rozwoju, które wynika z możliwości jego organizmu i warunków opiekuńczo – wychowawczych, jakie stwarza mu środowisko rodzinne.  Szczególnie ważna jest więź małego dziecka, jaka tworzy się podczas wspólnych zabaw z rodzicami, z rodzeństwem, dziadkami, od których maluch uczy się mowy.

W sytuacji gdy rodzice zauważą u swojego dziecka jakiekolwiek nieprawidłowości w rozwoju mowy, bardzo ważne jest jak najwcześniejsze zapewnienie dziecku odpowiedniej pomocy. Kontakt z logopedą zapewni dziecku odpowiednią stymulację w przypadku opóźnionego rozwoju mowy, a profilaktyka i korekcja wad wymowy może w przyszłości zapobiec trudnościom i niepowodzeniom szkolnym.

Grażyna Banach

neurologopeda PP-P w Brzegu