Od 04.05.2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu wznawia swoją działalność w zakresie diagnoz stacjonarnych  w celu diagnozowania dzieci i uczniów na potrzeby wydania stosownych dokumentów opinii i orzeczeń.

ZGŁOSZENIE DO PORADNI:

 • Informuję, że budynek, w którym mieści się brzeska poradnia będzie w dalszym ciągu w ograniczonym zakresie dostępny dla osób zzewną
 • Druki wniosków o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną, orzeczeń, zaświadczeń lekarskich znajdują się na stronie www poradni.
 • Zgłoszenia do poradni proszę wysyłać pocztą tradycyjną lub mailowo w formie załącznika
 • Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia pracownicy poradni będą kontaktować się w sprawie terminu wizyty. 
 • Zostanie wówczas przeprowadzona z państwem wstępna rozmowa telefoniczna dotycząca zgłaszanego problemu dziecka/ucznia, oraz wstępny wywiad epidemiologiczny, dopiero w dalszej kolejności wyznaczony zostanie termin wizyty.
 • W związku ze stanem epidemii poza diagnozą, udzielenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz wykonywanie innych zadań statutowych w tym terapii specjalistycznej, w ramach WWR i OKRO, prowadzone będzie przez pracowników Poradni zdalnie, chyba, że konieczny będzie bezpośredni indywidualny kontakt.

 

W celu zgłoszenia problemu dziecka/ucznia lub uzyskania porady/konsultacji należy zadzwonić pod stałe numery telefonów Poradni

774163207, 774163988 , mail sekretariat@poradnia-brzeg.edu.pl

 

 

 

 

Poniżej znajdziecie Państwo zasady bezpieczeństwa dotyczące przeprowadzania wizyt w poradni

 

Drodzy rodzice!

 1. Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na zagrożenie pracowników poradni proszę przyprowadzać  dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

 

 1. Proszę zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z poradni.

 

 1. Nie przychodźcie do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 

 1. Porozmawiajcie z dzieckiem o tym że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, mierzona temperatura ciała itp.).

 

 1. Przypominajcie dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślajcie, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróćcie uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy dziecka podczas kichania czy kasłania.

 

 1. Pamiętajcie, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się przez obserwację dorosłych.

 

 1. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie dziecka przebywają w maseczkach i rękawicach ochronnych , także są poddawani pomiarowi temperatury, dezynfekcji rąk.

 

 1. Na diagnozę do poradni z dzieckiem przychodzi tylko jeden rodzin/opiekun prawny

 

 1. W sytuacji gdyby dziecko lub dorosły mieli objawy chorobowe, np. infekcji górnych dróg oddechowych, inne pracownik poradni ma prawo odmówić wizyty, przekładając ją na inny termin. Podstawowa zasada jaką należy przestrzegać jest to by dorosły i dziecko przychodzili do poradni zdrowi.

 

 1. W przypadku pojawiania się objawów infekcji u dziecka/ucznia rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do odwołania terminu wizyty dziecka/ucznia w poradni.