Za okazaną życzliwość i pomoc podczas organizacji bezpłatnych
konsultacji dla rodziców w ramach Światowego Dnia Świadomości
Autyzmu 2016
„Jeden z najgłębszych sekretów życia
polega na tym, że tylko to wszystko
co robimy dla innych, jest tym,
co naprawdę warto robić.”
Caroll Lewis
Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy
sukcesów w realizacji dalszych zawodowych planów.
Zespół Poradnika Autystycznego