Informujemy że na trenie poradni wznowił swoją działalność Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Realizowany jest program poradnictwa dla osób niepełnosprawnych ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności a skierowany do rodziców dzieci niepełnosprawnych, osób dorosłych niepełnosprawnych w zakresie pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej.
Zapraszamy w każdy poniedziałek od godziny 12.00 do 15.00

Zapraszamy pedagogów, psychologów z rejonu działania poradni na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się 19 maja 2017r. w sali na I piętrze budynku przy ul. Wyszyńskiego 23.Tematem wiodącym spotkania będą trudne zachowania dzieci  i młodzieży.