WYNIKI KONKURSU „ WIĘZI RODZINNE”
27 kwietnia 2017r
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzegu

LAUREACI KONKURSU
przedszkola

Gabriela Rosińska – Publiczne Przedszkole nr 3
w Brzegu /sponsor nagrody – Cukiernia- Kawiarnia  Bombonierka

Aleksandra Pawlak – Publiczne Przedszkole nr 3 w Brzegu/ sponsor nagrody – Panorama Racławicka

szkoły podstawowe

Julia Genge – Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu/ sponsor nagrody – Cukiernia-Kawiarnia  Bombonierka

Anna Bednarczyk – Zespół Szkół Specjalnych w Brzegu/sponsor nagrody – Panorama Racławicka

Lena i Nadia Musiał – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
w Brzegu/ sponsor nagrody Panorama Racławicka

Maja Mentel – Zespół  Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu/  sponsor nagrody Oławski Park Wodny – Termy Jakuba

Emilia Kamińska – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
w Brzegu/ sponsor nagrody Oławski Park Wodny – Termy Jakuba

gimnazja

Daria Warchał – Publiczne Gimnazjum nr 3 w Brzegu/ sponsor nagrody – restauracja Trzy Życzenia

Zuzanna Bożek – Publiczne Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi / sponsor nagrody – restauracja Ratuszowa

WYRÓŻNIENI W KONKURSIE
Gracjela Majewska – Publiczne Gimnazjum nr 3 w Brzegu

Sebastian Mikuła – Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu

Michalina Wiewióra – Publiczne Przedszkole nr 10 w Brzegu