Tutaj znajdziesz aktualne wzory pism i dokumentów:

Zaświadczenie lekarza okulisty o stanie zdrowia dziecka niezbędne do wydania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub indywidualnego przygotowania przedszkolnego

Wniosek

Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka niezbędne do wydania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub indywidualnego przygotowania przedszkolnego

Druk ZFŚS

Wniosek o wydanie orzeczenia