Tutaj znajdziesz aktualne wzory pism i dokumentów:

Zaświadczenie lekarza okulisty o stanie zdrowia dziecka niezbędne do wydania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub indywidualnego przygotowania przedszkolnego

Wniosek

Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka niezbędne do wydania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub indywidualnego przygotowania przedszkolnego

Wniosek rodziców, prawnych opiekunów o wydanie orzeczenia do kształcenia specjalnego, orzeczenia do nauczania indywidualnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju