Udziela bezpłatnych porad poprzez kontakt meilowy poradni.

Anna Paziuk-Figura, pedagog i tyflopedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu. Udziela bezpłatnych porad poprzez kontakt meilowy poradni. Zakres poradnictwa:  – Porady edukacyjne dla rodziców dzieci szkolnych oraz przedszkolnych.  – Porady wychowawcze dla rodziców dzieci szkolnych oraz przedszkolnych.  – Porady dotyczące stymulowania widzenia w domu.  – Higiena wzroku.  – Ćwiczenia wzrokowe.  – Ćwiczenia szkolne w zakresie czytania i pisania.  – Ćwiczenia koncentracji uwagi i…

logo

Ruchomość gałek ocznych

Ruchomość gałek ocznych Najpierw wykonywane jednym okiem, drugie zasłaniamy dłonią nie dosikając lub trójkątną kartką wetkniętą za szkło okularowe. Zamiana zasłanianych oczu. Następnie obuocznie.     Wodzenie oczami po okręgu lub elipsie narysowanej na dużym arkuszu papieru. Arkusz zawieszamy na ścianie. Wykonujemy po 10 powtórzeń w lewo, 10 powtórzeń w prawo. Czujemy napięcie mięśni gałek…

Zdalna praca z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Zdalna praca z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Adriana Chmielewska

 

Dla nauczycieli kształcenia specjalnego, ale też młodszych dzieci szkolnych i rodziców, przekazujemy pomocne informacje do tworzenia zdalnych zajęć z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W dostępnym bez ograniczeń w sieci, bezpłatnym webinarze https://www.youtube.com/watch?v=9NfQsimEZo8  Panie Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska, które są pedagogami specjalnymi  wskazują i tłumaczą:

  • z jakich zasobów online można korzystać bezpłatnie,
  • jak korzystając z darmowych narzędzi poprowadzić lekcję online lub nagrać dla uczniów tutorial,
  • jak w czasie odseparowania zorganizować współpracę z rodzicami i opiekunami, i ćwiczyć umiejętności praktyczne.

Szkolenie stanowi dobry przewodnik po dostępnych w sieci bezpłatnych zasobach i narzędziach do pracy online. Prowadzące je Panie są praktykami, nauczycielkami kształcenia specjalnego z licznymi osiągnięciami zawodowymi w zakresie nowych technologii w edukacji specjalnej. Warto skorzystać również z prowadzonego przez Panie bloga www.specjalni.pl na którym dzielą się pomysłami, inspiracjami i kartami pracy z uczniami z autyzmem i niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim i umiarkowanym w oparciu o nowe technologie. Na stronie zamieszczone są informacje o szkoleniach Rad Pedagogicznych, które odbywają się online. Szczególnie polecamy nadchodzący 16.04.2020r. Godz. 15:00, bezpłatny webinar „Platformy i programy do konstruowania interaktywnych ćwiczeń i zasobów edukacyjnych”.