Dyżury specjalistów

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu informuje, że do 24 maja 2020r. specjaliści pełnić będą nadal dyżury w poradni podczas których, będą dostępni dla nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, rodziców, młodzieży. Specjaliści udzielać będą porad, konsultacji  pod numerami telefonów  774163207 oraz 774163988 oraz mailowo: sekretariat@poradnia-brzeg.edu.pl. Specjaliści są dostępni codziennie, dyżurują w godzinach 9.00-13.00. Pracownicy poradni kontynuują także…

logo

Zdalna praca z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Zdalna praca z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Adriana Chmielewska

 

Dla nauczycieli kształcenia specjalnego, ale też młodszych dzieci szkolnych i rodziców, przekazujemy pomocne informacje do tworzenia zdalnych zajęć z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W dostępnym bez ograniczeń w sieci, bezpłatnym webinarze https://www.youtube.com/watch?v=9NfQsimEZo8  Panie Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska, które są pedagogami specjalnymi  wskazują i tłumaczą:

  • z jakich zasobów online można korzystać bezpłatnie,
  • jak korzystając z darmowych narzędzi poprowadzić lekcję online lub nagrać dla uczniów tutorial,
  • jak w czasie odseparowania zorganizować współpracę z rodzicami i opiekunami, i ćwiczyć umiejętności praktyczne.

Szkolenie stanowi dobry przewodnik po dostępnych w sieci bezpłatnych zasobach i narzędziach do pracy online. Prowadzące je Panie są praktykami, nauczycielkami kształcenia specjalnego z licznymi osiągnięciami zawodowymi w zakresie nowych technologii w edukacji specjalnej. Warto skorzystać również z prowadzonego przez Panie bloga www.specjalni.pl na którym dzielą się pomysłami, inspiracjami i kartami pracy z uczniami z autyzmem i niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim i umiarkowanym w oparciu o nowe technologie. Na stronie zamieszczone są informacje o szkoleniach Rad Pedagogicznych, które odbywają się online. Szczególnie polecamy nadchodzący 16.04.2020r. Godz. 15:00, bezpłatny webinar „Platformy i programy do konstruowania interaktywnych ćwiczeń i zasobów edukacyjnych”.