Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu informuje, że do 24 maja 2020r. specjaliści pełnić będą nadal dyżury w poradni podczas których, będą dostępni dla nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, rodziców, młodzieży. Specjaliści udzielać będą porad, konsultacji  pod numerami telefonów  774163207 oraz 774163988 oraz mailowo: sekretariat@poradnia-brzeg.edu.pl.

Specjaliści są dostępni codziennie, dyżurują w godzinach 9.00-13.00. Pracownicy poradni kontynuują także w sposób zdalny prowadzone terapie, kontaktując się indywidualnie ze swoimi podopiecznymi i ich rodzicami.

Dyżury specjalistów:

Pn; pedagog specjalny, psycholog, rehabilitant, doradca zawodowy

Wt: neurologopeda, psycholog, pedagog, psychoterapeuta, rehabilitant

Śr: psycholog, pedagog, neurologopeda

Czw: psychoterapeuta, pedagog, psycholog

Pt: neurologopeda, psycholog, pedagog, doradca zawodowy