logo

Zdalna praca z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Adriana Chmielewska

 

Dla nauczycieli kształcenia specjalnego, ale też młodszych dzieci szkolnych i rodziców, przekazujemy pomocne informacje do tworzenia zdalnych zajęć z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W dostępnym bez ograniczeń w sieci, bezpłatnym webinarze https://www.youtube.com/watch?v=9NfQsimEZo8  Panie Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska, które są pedagogami specjalnymi  wskazują i tłumaczą:

  • z jakich zasobów online można korzystać bezpłatnie,
  • jak korzystając z darmowych narzędzi poprowadzić lekcję online lub nagrać dla uczniów tutorial,
  • jak w czasie odseparowania zorganizować współpracę z rodzicami i opiekunami, i ćwiczyć umiejętności praktyczne.

Szkolenie stanowi dobry przewodnik po dostępnych w sieci bezpłatnych zasobach i narzędziach do pracy online. Prowadzące je Panie są praktykami, nauczycielkami kształcenia specjalnego z licznymi osiągnięciami zawodowymi w zakresie nowych technologii w edukacji specjalnej. Warto skorzystać również z prowadzonego przez Panie bloga www.specjalni.pl na którym dzielą się pomysłami, inspiracjami i kartami pracy z uczniami z autyzmem i niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim i umiarkowanym w oparciu o nowe technologie. Na stronie zamieszczone są informacje o szkoleniach Rad Pedagogicznych, które odbywają się online. Szczególnie polecamy nadchodzący 16.04.2020r. Godz. 15:00, bezpłatny webinar „Platformy i programy do konstruowania interaktywnych ćwiczeń i zasobów edukacyjnych”.

 

Polecane portale/zasoby online:

  • pl (lektury udostępnione w różnych formatach, przystępnych dla dzieci z dysleksją czy niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)
  • YouTube (kanały z ciekawymi materiałami edukacyjnymi, filmikami dostosowanymi do możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych)
  • epodręczniki.pl (zamieszczone są tam lekcje z plikami audio i video oraz interaktywnymi zadaniami)
  • net (utrwalanie poprawności ortograficznej)
  • scholaris (różnego typu zadania dobrane do poszczególnych etapów edukacyjnych, połączone z plikami multimedialnymi)
  • bajkowyzakątek.eu (teksty legend, bajek oraz filmiki, które można wykorzystać do zdalnych lekcji)

 

Polecane narzędzia do tworzenia interaktywnych zadań dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów:

W trakcie szkolenia przekazywane są krótkie i poste instrukcje do prezentowanych narzędzi.

Warto skorzystać z wiedzy i umiejętności Pań Zyty Czechowskiej i Jolanty Majkowskiej, które koncentrują się i rozwijają tak bardzo obecnie potrzebne formy i metody edukacji zdalnej.

 

Szczególnie polecamy nadchodzący 16.04.2020r. godz. 15:00, bezpłatny webinar „Platformy i programy do konstruowania interaktywnych ćwiczeń i zasobów edukacyjnych”.

 

Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne (facebook)