Poprzeczna 3, 49-300 Brzeg – tel. 077- 4163988, tel./fax. 077- 4163207

ppp.brzeg-powiat.pl      e-mail: sekretariat@poradnia-brzeg.edu.pl

 

Brzeg, 12.03.2019r.

PP.P. 0712.4.2019

Dyrektorzy szkół

w rejonie działania poradni


 

Zaproszenia dla pedagogów/psychologów szkolnych

szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu pedagogów i psychologów szkolnych tworzących sieć współpracy i samodoskonalenia specjalistów na terenie powiatu brzeskiego.

Spotkanie odbędzie się w środę 27.03.2019r. w siedzibie poradni (ul. Poprzeczna 3) w godzinach 11.00-14.00.

Tematyka spotkania:

  1. Możliwości wspierania rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży poprzez naukę technik relaksacyjnych: tematykę tę (na podstawie własnych doświadczeń z pracy) przybliży uczestnikom spotkania pani Justyna Sierakowska (psycholog Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3) oraz pani Alicja Lenarczyk (psycholog poradni). Omówione zostaną możliwe sposoby pracy zarówno z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym, jak i z nastolatkami i młodymi dorosłymi.
  2. Wymiana doświadczeń, sprawy bieżące.
  3. Superwizja koleżeńska.

Serdecznie zapraszamy!